CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ MẮT BÃO ĐÀ NẴNG


 Địa chỉ 134 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 Điện thoại 0935 755 850

 Ngày hoạt động  2017-11-21

 Gmail : daopham145@gmail.com , www.cameradanang.net