CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI THÀNH SEN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI THÀNH SEN

Mã số thuế:

Địa chỉ: 09 Tân Thuận, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thoa

Ngày cấp giấy phép: 03/11/2017

Ngày hoạt động: 02/11/2017 (Đã hoạt động 1 tuần)