CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trị

Điện thoại: