CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THC

CÔNG TY THC ĐÀ NẴNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: 39 Phong Bắc 2, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Đức Hạnh

Ngày cấp giấy phép: 08/11/2017

Ngày hoạt động: 08/11/2017 (Đã hoạt động 3 ngày)