CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ THC

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ THC

Mã số thuế:

Địa chỉ: 191 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Tô Thị Hà

Ngày cấp giấy phép: 27/10/2017

Ngày hoạt động: 25/10/2017 (Đã hoạt động 3 tuần)