CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN Á

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN Á

Mã số thuế:

Địa chỉ: 24 Nguyễn Huy Chương, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Việt

Ngày cấp giấy phép: 03/11/2017

Ngày hoạt động: 02/11/2017 (Đã hoạt động 1 tuần)

Điện thoại: