CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BLUE XANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BLUE XANH

Mã số thuế:

Địa chỉ: 70 Trần Đình Tri, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhất Long

Ngày cấp giấy phép: 02/11/2017

Ngày hoạt động: 02/11/2017 (Đã hoạt động 1 tuần)

Điện thoại: