CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC NHƠN PHONG

CÔNG TY  MỘC NHƠN PHONG ĐÀ NẴNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Thôn Cẩm Toại Tây, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tùng

Ngày cấp giấy phép: 08/11/2017

Ngày hoạt động: 08/11/2017 (Đã hoạt động 2 ngày)

Điện thoại: