CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUỐI XANH

CÔNG TY  MUỐI XANH ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 

Địa chỉ: Số 62 đường An Hải Bắc, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhất

Ngày cấp giấy phép: 07/11/2017

Ngày hoạt động: 07/11/2017 (Đã hoạt động 4 ngày)