CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN CHÂU QUÁN

CÔNG TRẦN CHÂU QUÁN

Mã số thuế:

Địa chỉ: K338/78 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Châu

Ngày cấp giấy phép: 02/11/2017

Ngày hoạt động: 02/11/2017 (Đã hoạt động 1 tuần)

Điện thoại: