CÔNG TY TNHH MTV VIC NGUYEN DESIGN

CÔNG TY TNHH MTV VIC NGUYEN DESIGN

Mã số thuế

Địa chỉ: 36 Bùi Dương Lịch, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vích

Ngày cấp giấy phép: 27/10/2017

Ngày hoạt động: 27/10/2017 (Đã hoạt động 2 tuần)