CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUÀ TẶNG VIỆT

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUÀ TẶNG VIỆT

Mã số thuế:

Địa chỉ: 22 Đường Phục Đán, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Ngọc Bích

Ngày cấp giấy phép: 06/11/2017

Ngày hoạt động: 01/11/2017 (Đã hoạt động 1 tuần)

Điện thoại: