Giết người tại đà nẵng

Ngay lúc này, biến lớn tại Sơn Trà đường Chu Huy Mân 😯😯