HỢP TÁC XÃ KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP SƠN TRÀ

KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP SƠN TRÀ

Mã số thuế:

Địa chỉ: 754 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Vương

Giấy phép số: 320307000023

Ngày cấp giấy phép: 12/10/2017

Ngày hoạt động: 01/01/2017 (Đã hoạt động 10 tháng)